Speech of His Excellency President Benigno S. Aquino III, on Anniversary of the Philippine Air Force

Camp Jesus Villamor

July 5, 2010

(Please check against delivery)

Kalihim Gazmin, Lt. Gen. Rabena, men and women of the Philippine Air Force:

Noong Biyernes, ipinaabot ko sa buong Hukbong Sandatahan ng Pilipinas ang mga layunin ng aking administrasyon ukol sa pambansang seguridad. Nagsisimula ito sa wastong oriyentasyon ng mga namumuno, sibilyan man o militar: propesyonalismo at integridad, dispilina at kagitingan, at pagkakasundo sa stratehiyang masusunod.

Sa stratehiyang ito, kailangang makilahok ang lahat ng sektor, kasama na rin ang pangangalaga ng mga karapatan ng sambayanan. Sa paraang ito, makakamit natin ang pagnanais ng lahat na magkaroon ng makabuluhang reporma ng mga proseso at patakaran.

Ngayon gusto kong ipaabot sa inyo ang aking mga layunin para sa ating Hukbong Himpapawid. Katulad ng sinabi ko sa buong AFP, marami tayong hinaharap na pagsubok. Limitado ang magagastos natin, ngunit marami ang kailangan nating gawin.

Paano natin, paano ninyo, magagawa ang mga ito? Kailangan natin sundin ang konsepto ng propesyonalismo at utilitarianismo: ang mga repormang itataguyod natin ay kailangang magsimula sa layunin na ito ay makadudulot ng kaginhawaan sa buong Hukbong Himpapawid at hindi para sa iilan lamang. Ang pundasyon ng lahat ng ito ay ang layunin ng ating administrasyon na palaguin ang ating ekonomiya, kung saan kailangan natin ng kapayapaan at katahimikan.

Habang mayroon kayong pananagutan sa inyong mga pinuno, sila naman ay nananagutan sa mga sibilyan na opisyal. Ito ay dahil ang tutoong commander-in-chief nating lahat ay ang sambayanang Pilipino. Ang inyong chain-of-command ay hindi nagwawakas sa akin, dahil ako din ay may pananagutan sa sambayanan.

Kaya kahit ang aking pagnanais ay maayos ng inyong mga hanay ang inyong mga hinaharap na problema, kailangan din maging malinaw sa ating lahat, na ang ultimong silbi ay hindi lamang nakatakda sa wastong pamamalakad ng Hukbong Himpapawid: kasama na rin dito ang tapat na paglilingkod ng PAF sa buong bayan.

Nagiging malinaw na malinaw ito sa panahon ng kalamidad. Ang inyong mga pang-militar na operasyon ay natatabunan ng pangangailan – at ng mga inaasahan – ng sambayanan na kayo ang isa sa mga napakahalaga at epektibong taga-bigay ng saklolo sa mga kababayan natin na nasa panganib.

Ang inyong tungkulin pagdating sa territorial defense at sa disaster response, ay dalawang bahagi ng inyong misyon sa pambansang kaunlaran.

Ang mga istatistika na isinusumite ninyo, ay nagpapakita ng mga kailangan pa nating maisagawa. Kailangan nating pag-aralan at planuhin kung paano mabibilisan an gating facility readiness para higit pa itong tumaas. Gayundin ang readiness rate sa Command, na siyang tataas kung matatapos natin ang on-base housing project. Kasama na rin dito ang pinaplano at pinipresenta na pag-upgrade sa mga makina, pagbili ng mga bagong air assets, at surveillance equipment upang magawa ninyo ang inyong trabaho. Kailangan ding punan ang kakulangan sa iba pang logistical at maintenance requirements upang makamit ninyo ang inyong mga misyon at kinakailangang flight hours.

Naniniwala ako na sa tuwid na pamamalakad ni Lt. Gen. Oscar Rabena, na matagal ring namahala sa Plans and Programs ng AFP at sanay sa pagtugon sa ganitong mga suliranin, ay maisasakatuparan din ang aking mga inilahad sa inyo.

The foundation of the morale and esprit de corps of any military organization, is a merit-based officer corps, issuing clear orders that comply with both the spirit and letter of the law. The effectiveness of any military organization is dependent on officers and men and women having full faith and confidence that they will be provided the means to do their job: from arms and equipment to homes and health care. The proper relationship between civilians and the military exists where there is trust, and that trust depends on strategic harmony.

My fundamental philosophy is there cannot be right solutions without the corresponding correct identification of the problems. Secretary Gazmin is undertaking, at my direction, a comprehensive review of the many aspects of our national defense with this orientation in mind. I want you to know that if my expectations of you are high, it is because I know that our people’s expectations of all of us are the highest. I will not make false promises to you or tell you things simply for the sake of making positive headlines.

On this, your anniversary, what I want you to know is this: your president and your countrymen are proud of the work you are doing. Sa eleksiyon, ginampanan ninyo ang inyong tungkulin ng walang pamumulitika. Kung anong kagitingan ang ipinapakita ninyo sa mga combat operations, yun din ang pinanapikita ninyong malasakit sa panahon ng kalamidad. Keep it up.

Nagagalak ako na ang isang bahagi ng anibersaryo na ito ay ang pagbibigay ng mga komendasyon at awards sa mga miyembro ng inyong hanay, na nagpakita ng kagalingan at abilidad. This is what the PAF is about: whatever the odds, it is to defend your country and people with the valor and dash of Jesus Villamor. I salute you.

Mabuhay ang Hukbong Himpapawid! Maraming salamat sa inyong lahat.

###

The ProPinoy Project

  • s3-khto2010 quirao,ma.lyn bscs1c

    hello sir
    s3-khto2010 quirao ma.lyn bscs1c
    My expectation of Benigni “noynoy”Aquino
    Benigno C, Aquino 111 was a 15th President in the phil.Mr. president he expressed a desires to put on hold anomalous midnight deals of the present daministration for view .Mr.President that view of the north harbor privation contract will point to necessity of the canselling the contract>in the event of cancellation we would commend to the veiw government a contract procurement proceess that complies strictly with the law and undre new Terms of reference that should correct the flaws of the PPA-MNHPI contrast that have brought the crisis ay north harbor upon us.This contract is for a initial period of 25 years renewable for another 25 years.To manage the operation of the MNHPI has opted out of the joint venture unless it acquired the controlling interest and could manage the port itself.The public is helplessly watching the privatization project stand still.It appeared th be a bid to render moot and academic the supreme Court petition for a TRO which yhe shiping lines filed on April 8 2010.april 12 2010 a day after the fact of an actual take over.Mr.President was issue on 5%concession fee on ancilling services has not been resolved between the shipping lines and MNHPI.Mr,President was a very clear tha form Jan.15 2010 and Feb.15 2010 MNHPI,did not have the minimum cargo handling equipment required at commentment of operation under the contract.This violation is specially stipulated iin the contract as a ground for cancellation.Persident – elect sen.Benigno Aquino 111 leads this park of Outstanding Manilans who wiil be feted for fublic service.