The Inaugural Speech of President Aquino: An Outline of New and Renewed Promises


In the spirit of helping this new administration be accountable to the people, the table below catalogs these new and renewed plans and promises from President Aquino’s Inaugural Speech. The promises are grouped into categories that the Pro Pinoy Project will be using in organizing blogs articles and in monitoring the progress of this government.

An estimated crowd of 500,000 descended on the Quirino Grandstand to witness the 2010 Presidential Inauguration

Jump to:

CATEGORY EXCERPT FROM THE SPEECH Paragraph # in Speech
Overall Governance Direction Dito magwawakas ang pamumunong manhid sa mga daing ng taumbayan…  Ang tadhana ng Pilipino ay babalik sa tamang kalagayan, na sa bawat taon pabawas ng pabawas ang problema ng Pinoy na nagsusumikap at may kasiguruhan sila na magiging tuloy-tuloy na ang pagbuti ng kanilang sitwasyon.  (Today marks the end of a regime indifferent to the appeals of the people…  Through good governance in the coming years, we will lessen our problems. The destiny of the Filipino will return to its rightful place, and as each year passes, the Filipino’s problems will continue to lessen with the assurance of progress in their lives.) 8 & 9
Overall Governance Direction Ang unang hakbang ay ang pagkakaroon ng tuwid at tapat na hanay ng mga pinuno.  (The first step is to have leaders who are ethical, honest, and true public servants.) 13
Civil Service and the Bureaucracy Sa mga itinalaga sa paraang labag sa batas, ito ang aking babala: sisimulan natin ang pagbabalik ng tiwala sa pamamagitan ng pag-usisa sa mga “midnight appointments.”  (To those who have been put in positions by unlawful means, this is my warning: we will begin earning back the trust of our people by reviewing midnight appointments. ) 15
Anti-Corruption Palalakasin natin ang koleksyon at pupuksain natin ang korapsyon sa Kawanihan ng Rentas Internas at Bureau of Customs para mapondohan natin ang ating mga hinahangad para sa lahat.  (We will strengthen collections by the Bureau of Internal Revenue and we will fight corruption in the Bureau of Customs in order to fund our objectives for the public welfare.) 20
Education Hindi natin ipagpapaliban ang mga pangangailangan ng ating mga estudyante, kaya’t sisikapin nating punan ang kakulangan sa ating mga silid-aralan.   (We will not disregard the needs of our students. We will begin by addressing the glaring shortage in classrooms and educational facilities. ) 17
Education Dekalidad na edukasyon: kabilang ang edukasyong bokasyonal para makapaghanap ng marangal na trabaho ang hindi makapag-kolehiyo   (Quality education, including vocational education, so that those who choose not to attend college or those who cannot afford it can find dignified livelihood;) 21
Health Serbisyong pangkalusugan: tulad ng Philhealth para sa lahat sa loob ng tatlong taon   (Improved public health services such as PhilHealth for all within three years;) 22
Housing and Urban Development Tirahan sa loob ng mga ligtas na komunidad.  (A home for every family, within safe communities.) 23
Job Generation Bubuhayin natin ang programang “emergency employment” ng dating pangulong Corazon Aquino sa pagtatayo ng mga bagong imprastraktura na ito. Ito ay magbibigay ng trabaho sa mga local na komunidad at makakatulong sa pagpapalago ng kanila at ng ating ekonomiya.   (We will revive the emergency employment program established by former President Corazon Aquino. This will provide jobs for local communities and will help in the development of their and our economy.) 19
Infrastructure and Transportation Unti-unti din nating babawasan ang mga kakulangan sa imprastraktura para sa transportasyon, turismo at pangangalakal. Mula ngayon, hindi na puwede ang “puwede na” pagdating sa mga kalye, tulay at gusali dahil magiging responsibilidad ng mga kontratista ang panatilihing nasa mabuting kalagayan ang mga proyekto nila.  (Gradually, we will lessen the lack of infrastructures for transportation, tourism and trade. From now on, mediocre work will not be good enough when it comes to roads, bridges, and buildings because we will hold contractors responsible for maintaining their projects in good condition.)

#

#

18
National Defense Palalakasin at palalaguin natin ang bilang ng ating kasundaluhan at kapulisan, hindi para tugunan ang interes ng mga naghahari-harian, ngunit para proteksyunan ang mamamayan.  (We will strengthen the armed forces and the police, not to serve the interests of those who want to wield power with impunity, but to give added protection for ordinary folk. ) 24
Agriculture Kung dati ay may fertilizer scam, ngayon ay may kalinga na tunay para sa mga magsasaka.  Tutulungan natin sila sa irigasyon, extension services, at sa pagbenta ng kanilang produkto sa pinakamataas na presyong maaari.  (If there was a fertilizer scam in the past, today there will be security for farmers. We will help them with irrigation, extension services, and marketing their products at the best possible prices.) 25
Agriculture Inaatasan natin si papasok na Kalihim Alcala na magtayo ng mga trading centers kung saan diretso na ang magsasaka sa mamimili – lalaktawan natin ang gitna, kasama na ang kotong cop.  Sa ganitong paraan, ang dating napupunta sa gitna ay maari nang paghatian ng magsasaka at mamimili.  (We are directing Secretary Alcala to set up trading centers that will directly link farmers and consumers thereby eliminating middlemen and opportunities for corruption.  In this way, funds can be shared by farmers and consumers.) 26
Supporting Entrepreneurship Gagawin nating kaaya-aya sa negosyante ang ating bansa. We will cut red tape dramatically and implement stable economic policies. We will level the playing field for investors and make government an enabler, not a hindrance, to business. Sa ganitong paraan lamang natin mapupunan ang kakulangan ng trabaho para sa ating mga mamamayan.  (We will make our country attractive to investors. We will cut red tape dramatically and implement stable economic policies. We will level the playing field for investors and make government an enabler, not a hindrance to business. This is the only means by which we can provide jobs for our people.) 27
OFWs Layunin nating paramihin ang trabaho dito sa ating bansa upang hindi na kailanganin ang mangibang-bansa para makahanap ng trabaho. Ngunit habang ito ay hindi pa natin naaabot, inaatasan ko ang mga kawani ng DFA, POEA, OWWA at iba pang mga kinauukulang ahensiya na mas lalo pang paigtingin ang pagtugon sa mga hinaing at pangangailangan ng ating mga overseas Filipino workers.  (Our goal is to create jobs at home so that there will be no need to look for employment abroad. However, as we work towards that end, I am ordering the DFA, POEA, OWWA, and other relevant agencies to be even more responsive to the needs and welfare of our overseas Filipino workers.) 28
Justice Sa mga nang-api sa akin, kaya ko kayong patawarin, at pinapatawad ko na kayo. Sa mga nang-api sa sambayanan, wala akong karapatan na limutin ang inyong mga kasalanan…. There can be no reconciliation without justice.  Sa paglimot ng pagkakasala, sinisigurado mong mauulit muli ang mga pagkakasalang ito. Secretary de Lima, you have your marching orders. Begin the process of providing true and complete justice for all.  (I can forgive those who did me wrong but I have no right to forgive those who abused our people…  There can be no reconciliation without justice. When we allow crimes to go unpunished, we give consent to their occurring over and over again. Secretary de Lima, you have your marching orders. Begin the process of providing true and complete justice for all.) 32 & 33
Mindanao My government will be sincere in dealing with all the peoples of Mindanao.  We are committed to a peaceful and just settlement of conflicts, inclusive of the interests of all – may they be Lumads, Bangsamoro or Christian.  (My government will be sincere in dealing with all the peoples of Mindanao. We are committed to a peaceful and just settlement of conflict, inclusive of the interests of all — may they be Lumads, Bangsamoro or Christian.) 36
International Relations and Trade To our friends and neighbors around the world, we are ready to take our place as a reliable member of the community of nations, a nation serious about its commitments and which harmonizes its national interests with its international responsibilities.  We will be a predictable and consistent place for investment, a nation where everyone will say, “it all works.” 43
Accountability Walang pangingibang-bayan at gastusan na walang wastong dahilan. Walang pagtatalikod sa mga salitang binitawan noong kampanya, ngayon at hanggang sa mga susunod pang pagsubok na pagdadaanan sa loob ng anim na taon.  (No more junkets, no more senseless spending. No more turning back on pledges made during the campaign, whether today or in the coming challenges that will confront us over the next six years.) 45
Accountability Walang lamangan, walang padrino at walang pagnanakaw.  Walang wang-wang, walang counterflow, walang tong. Panahon na upang tayo ay muling magkawang-gawa.  (No more influence-peddling, no more patronage politics, no more stealing. No more sirens, no more short cuts, no more bribes. It is time for us to work together once more.) 46
Consultative & Participataory Governance Papaigtingin namin ang proseso ng konsultasyon at pag-uulat sa taumbayan. Sisikapin naming isakatuparan ang nakasaad sa ating Konstitusyon na kinikilala ang karapatan ng mamamayan na magkaroon ng kaalaman ukol sa mga pampublikong alintana.  (We will strengthen the process of consultation and feedback. We will strive to uphold the constitutional right of citizens to information on matters of public concern.) 29
Consultative & Participative Governance Kayo ang boss ko, kaya’t hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo.  We will design and implement an interaction and feedback mechanism that can effectively respond to the people’s needs and aspirations.  (You are the boss so I cannot ignore your orders. We will design and implement an interaction and feedback mechanism that can effectively respond to your needs and aspirations.) 47

#

#

#

Accountability
Agriculture
Anti-corruption
Civil service and the bureaucracy
Consultative and participative Governance
Education
Health
Housing and Urban Development
Infrastructure and Transportation
International Relations and Trade
Job Generation
Justice
Mindanao
National Defense
OFWs
Overall governance direction
Supporting entrepreneurship

Carlo

  • Carlo Salvatierra

    Another good speech.

    Hopefully, we make the best out of it for the greater good, including personal intentions as long as it shall benefit those who have less in life…

    Good ideas are only as good as the actions taken to put them into reality, otherwise, they remain a pigment of our imagination…