Bakit may mga Baby George?

Ni Eva Calllueng

Bakit may mga baby george?

Hindi na bago ang ganitong usapin. Ang bago sa kwento ay iniwan ito sa isang panghimpapawid na sasakyan kung saan kagyat na nakaani ng kaliwa’t kanang opinyon mula sa madla ang pag-iwan. Gaya ng nabanggit, paulit-ulit lang ang ganitong pangyayari kung saan halos isang fetus o sanggol na ang iniiwan kada linggo sa harap ng simbahan, bahay ng isang maykaya at kilalang may mabuting puso, motel o hotel at basurahan. Ang iba ay hindi na natin nalalaman sapagkat mangilan-ngilan lang gaya ng mga naiuulat ang makakarating sa ating kaalaman. Pihado kung seseryosin ang isyung ito, kalahating oras sa primetime news ang maaaring magugol upang ibalita ang kaliwa’t kanang pag-iiwan ng fetus o sanggol sa kabuuang teritoryo ng bansa.

Madalas sa mga kwento ang nalalaman lang natin ay iniwan sila pero hindi natin itinatanong o ipiniprisinta ang dahilan kung bakit may mga ganitong paulit-ulit na pangyayari. Kahit araw-arawin pa tayo ng midya sa ganitong isyu, tila nagiging manhid tayo sa tunay na kalagayan ng kababaihang Pinoy na ang alam lang natin ay sisihin at tuligsain sa ginawang ‘karumal-dumal.’ Ni wala na tayong panahong alamin ang kanyang dahilan sampu ng kanyang mga kapwa kababaihang nalalagay sa kalagayang ayaw man lang seryosong tugunan ng gobyernong ating inaasahan.

Totoong 400,000 ang kaso ng aborsyon kada taon. Nasa 25 ang namamatay na sanggol sa bawat 1,000 buhay na ipinapanganak. At 10-12 ang kababaihang namamatay kada araw bunga ng komplikasyon sa pagbubuntis at iba pang sitwasyon.

Sa mga resulta ng mga pag-aaral at istatistikang ipinapakita sa bawat kumperensiyang may kinalaman sa sekswal at reproduktibong kalusugan ng mga Pilipino, nakakaalarma ang mga isinasaad dito at nakalulungkot na walang kumprehensibong pambansang batas ang tumatalakay dito upang kagyat na kumilos sa mga nabanggit na isyu. Ang malinaw, sa kabila ng kaliwa’t kanang rekomendasyon upang resolbahin ang mga isyu, tila nagiging manhid ang gobyerno sa pagkilos nito upang dagliang kumilos sa panlipunang isyu, na sa bawat araw ay kumikitil ng buhay ng mga kababaihang Pilipino na alam naman nating lahat ay maaaring naiwasan at nabawasan sa patuloy na pagtaas ng kaso.

To read the full article, please visit Mulat Pinoy

Image and article, “Bakit may mga Baby George?” first appeared on Mulat Pinoy.
Republished here through the Pro-Pinoy/Mulat Pinoy partnership.

The ProPinoy Project