President Aquino’s speech upon arriving from Brunei and Thailand

This is a snippet of the president’s arrival speech:

Sabik ko pong minasdan ang pagpirma ni Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario sa ilang kasunduan upang lalong mapagtibay ang ugnayan ng Brunei at Pilipinas. Kabilang po sa mga dokumentong nilagdaan ang mga Memorandum ukol sa Shipping, sa Sports, sa Tourism, at Food Security and Agriculture. Malayo po ang mararating nito, lalo pa’t ngayong Pilipinas ang nahirang na chair ng Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asia Growth Area, or BIMP-EAGA. Hindi po natin bibiguin ang ating mga karatig-bayan na nagpataw sa atin ng tungkuling mamuno. Mas lalo rin pong hindi natin ipagkakait sa ating mga kababayan ang pagkakataong dumiretso, dito sa tuwid na landas tungo sa kaunlaran.

Cocoy Dayao

Cocoy is the Chief Technology Officer of Lab Rats Technica, a Digital Consulting company that specialises in DevOps, iOS, and Web Apps, E-Commerce sites, Cybersecurity and Social Media consulting. He is a technology enthusiast, political junkie and social observer who enjoys a good cup of coffee, comic books, and tweets as @cocoy on twitter.

Cocoy is also the Managing Director and Editor-in-Chief of the ProPinoy Project.

Cocoy considers himself to be Liberal.