Noy vows new graft-free chapter in Phl history

President Aquino yesterday declared a new chapter in the country’s history and renewed his administration’s commitment to honest and transparent leadership as the Philippines celebrated its 113th Independence Day.

During the celebrations in Kawit, Cavite, Aquino spoke of a Philippines free of corruption and poverty and where equality, freedom and dignity of the people reign supreme.

Sa ngalan ng buong Pilipinas, ipinahahayag ko ang pagbubukas ng isang bagong yugto sa ating kasaysayan kung saan ang bawat Pilipino ay mapipitas ang bunga ng kanyang pinaghirapan, kung saan ang batas ay ipatutupad ng patas sa mahirap man o sa mayaman, kung saan maaaring panghawakan ng lahat ang sarili nilang kapalaran, kung saan ang kalayaan ay may katuwang na karangalan (On behalf of all Filipinos, I declare the start of a new chapter in our history where each Filipino will reap the fruits of his labor, where the law is fairly implemented, where everyone can be the master of his destiny and where freedom comes hand in hand with dignity),” he said.

Read more at Philippine Star

 

Con Yap