President Aquino on the use of Fireworks this New Year

“Humaharap po ako sa inyo ngayon upang makiusap: Sama-sama nating salubungin ang bagong taon, gamit ang ingay—hindi mula sa paputok—ngunit sa kolektibo nating sigaw sa isang masigla at mas ligtas na pagdiriwang.

Napakarami po kasing nalalagay sa panganib dahil sa paputok. Umabot po sa isanlibo at dalawampu’t dalawa ang nadisgrasya noong nakaraang taon. Karamihan po rito ay dahil sa paggamit ng paputok; at ilan din ang napinsala ng ligaw na bala at pagkalason.

Sa pagpapaputok, napapasama po ang kondisyon ng hangin na sama-sama naman nating nilalanghap. Samaktuwid, isinusugal natin, hindi lamang ang ating kalusugan at buhay—kundi maging ang kapakanan ng iba.”

Read the entire message at GovPH.

Cocoy Dayao

Cocoy is the Chief Technology Officer of Lab Rats Technica, a Digital Consulting company that specialises in DevOps, iOS, and Web Apps, E-Commerce sites, Cybersecurity and Social Media consulting. He is a technology enthusiast, political junkie and social observer who enjoys a good cup of coffee, comic books, and tweets as @cocoy on twitter.

Cocoy is also the Managing Director and Editor-in-Chief of the ProPinoy Project.

Cocoy considers himself to be Liberal.