Mapua

Hindi Kailanman Naging Mahirap na batang-Tondo si Villar

Pro Pinoy received this translation of this letter to the editor posted on Inquirer.net

HINDI KAILANMAN NAGING MAHIRAP NA BATANG-TONDO SI VILLAR

Ang tirahan noon ni Manny Villar sa Kalye Moriones sa Tondo ay magpapatunay na hindi siya kailanman naging isang tunay na mahirap.  Walang katotohanan na nagdaos siya ng kapaskuhan sa kalye, at hindi rin totoo na nakaligo na siya sa dagat ng basura.

Di-kalayuan sa tirahan niya sa Moriones noon ay makikita ang mga dampa at barongbarong na patungong piyer, at kung saan nakatayo ang mga pampublikong paaralan na pinapasukan ng mga kabataan ng Tondo.  Ngunit hindi sa kaso ni Villar.  Si Villar ay nakapagtapos ng elementarya sa Holy Child Catholic School, at ng mataas na paaralan o sekundaryang edukasyon sa Mapua.

Galing Moriones patungong Mapua, nadadaanan ni Villar noon ang tatlong pampublikong paaralan: Jose Abad Santos High School, Arellano High School, at Teodoro Agoncillo High School.  Ang mga nabanggit na pampublikong paaralan ay maituturing nang pinakamagagaling sa larangan ng edukasyon noong huling panahon ng dekada singkwenta at dekada sisenta.  Ngunit hindi para sa mga anak ng pamilya Villar sapagkat ang kanilang ama ay naging isang kawani, at ang kanilang ina naman ay naging isang negosyante.  Si Manny at ang kanyang mga kapatid ay nakapag-aral sa kakalapit at pinakamagagaling na mga pampribadong paaralan.  Nabanggit noon ni Villar kay Boy Abunda sa isang patalastas na corned beef ang kanilang naging almusal noong sila’y naghihirap, at ako’y nakasisiguro na suahe o malaking hipon at iba pang masasarap na pagkaing-dagat ang kanilang naging ulam sa pananghalian at panghapunan.

Sinasabi ni Villar na siya ay tunay na nanggaling sa pagkamahirap.  Ang katotohanan nito, ang kanyang pamilya ay napapabilang noon sa Class AB at Upper C ng lipunan.  Ang ibig sabihin nito ay nakabilang sila noon sa pangunahing sampung porsyento ng populasyon.  Sila ay hindi mahirap kundi nakaririwasa sa buhay.

Hinggil sa mga kontrobersiyang kinasasangkutan ngayon ni Villar, gaya ng C-5 controversy, ang kumbersyon ng mga lupang pang-agrikultura sa Iloilo, ang pangangamkam ng lupain ng mga Dumagat sa Norzagaray, Bulacan, ang kuwestiyonableng paggamit niya ng mga pondong pabahay, at marami pang ibang isyu, ang lahat ng ito ay nagpapakita at nagpapatotoo na si Villar ay isang taong mahilig at magaling magtakip sa katotohanan.

Umaasa ako na higit pang bubusisiin at hahalukayin ng ating mga manunulat sa media lalo na sa pantelebisyon ang buong katotohanan tungkol sa mga kasong kinasasangkutan ni Villar upang malaman ito ng ating mga totoo at tunay na mahihirap na kababayan.

Ellen Francisco

Villar was never a Tondo poor boy

Villar was never a Tondo poor boy
Philippine Daily Inquirer

THE MARCH 7 ARTICLE ON Manny Villar’s house along Moriones Street in Tondo confirmed the belief that he was never poor, never spent his Christmas on the street and never swam in a pool of garbage. In the early 1960s, if you had a three-story house in a 60-square-meter lot in the business district of Tondo, you were considered an aristocrat.

Not too far from that Moriones house were shanties leading to the pier where children went to the nearby public schools for education. Such was not the case of Villar: he went to Holy Child Catholic School for his elementary education and to Mapua for high school. Coming from Moriones going to Mapua, Villar had to pass by three outstanding public high schools: Jose Abad Santos High School, Arellano High School and Teodora Agoncillo High School, and public schools in the latter part of the 1950s and 1960s were at their best.

But not for the Villar children. Because their father was a white-collar employee and they had a businesswoman for a mother, Manny and his siblings were able to study in the best private schools nearby. They had corned beef for breakfast (as told in Villar’s ad with Boy Abunda) and I am pretty sure suahe and other seafoods for lunch or dinner.

During the times that Villar claimed he was poor, his family actually belonged to the AB and upper C economic strata or the top 10 percent of the population. As in the C-5 controversy, in the conversion of agricultural land in Iloilo, in the landgrabbing of the Dumagats’ land in Norzagaray and his questionable use of socialized housing funds among many others, Villar shows a penchant for covering the truth.

I hope television’s investigative journalists can dig deeper into this so the poor people who are being used will find out the truth.

—ELEN FRANCISCO,

[email protected]